Hoi Tieners, 

Stichting Spoenk nodigt jullie uit voor een super gezellige tienerinloop op vrijdagmiddag 1 maart bij Hotspot Hutspot Waterkracht in Zutphen. 

Deze middag gaan we onder begeleiding sjoelen, Wii -en, en spelletjes doen. Natuurlijk kun je ook lekker chillen met iets lekkers erbij.

We vinden het natuurlijk gaaf als je komt! Geef je snel op, er zijn slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Alle informatie kun je lezen in de uitnodiging, gezellig als je van de partij bent! 

 

Hallo Brusjes! 

Stichting Spoenk nodigt jullie uit voor een sportieve zwemmiddag. Deze activiteit is speciaal voor broertjes en zusjes van kinderen met een beperking en/of chronische ziekte. Na het succes van vorige keer gaan we wederom zwemmen!

In het zwembad staat deze middag heel veel vet spelmateriaal voor jullie klaar! Waaronder een heuse watertrampoline! Onder toezicht van een zwemdocent van het zwembad kunnen jullie er samen een groot spetterfeest van maken. Speciaal is dat het zwembad helemaal alleen voor jullie is afgehuurd! Als je het leuk vindt mag je ook een vriendje uitnodigen. We sluiten de middag af met een lekker ijsje. 

We vinden het natuurlijk gaaf als je komt! Geef je snel op, er zijn slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Alle informatie over de activiteiten en aanmelden kun je lezen in de uitnodiging. 

Tot ziens in het zwembad!

Kers op de taart 

Stichting Spoenk heeft in februari de kers op de taart uitgereikt aan de gemeente Zutphen omdat de gemeente spelen toegankelijk maakt voor kinderen en jongeren met een beperking. En daarmee samen spelen mogelijk maakt!

Peter Kelder van de gemeente Zutphen ontving deze onderscheiding uit handen van kinderen van stichting Spoenk tijdens de inloopmiddag over de inrichting van het nieuwe Ettegerpark in Noorderhaven. In de week van 28 januari wordt er gestart met het grondwerk, de inrichting volgt later dit jaar.

           

Samen ontwerpen

Het ontwerp van dit park is gemaakt met hulp van kinderen uit de buurt. Vanuit stichting Spoenk hebben ook kinderen met een beperking en hun ouders meegedacht over hun droomspeeltuin. Dit hebben ze gedaan tijdens een gezamenlijke knutsel- en tekenworkshop. Leerlingen van het Stedelijk Lyceum hebben meegeholpen bij het ontwerpen.

Ontwerper Suzanne van Ginneken heeft deze inspiratie meegenomen in haar plan.

Met als mooi resultaat een unieke natuurlijke samen speelplek voor Zutphen, met onder andere een rolstoelhelling. Een park waar alle kinderen (met óf zonder beperking) kunnen ontmoeten, beleven en samenspelen!

                

Vrijwilligers en speeltuinbende

Vrijwilligers van Spoenk hebben de afgelopen maanden zich met veel enthousiasme ingezet om het grote belang van toegankelijk spelen (samen spelen) uit te leggen aan betrokken partijen. Dat is heel hard nodig omdat het voor veel kinderen met een beperking nog niet mogelijk is om mee te doen in hun eigen buurt.

De Speeltuinbende heeft daarbij heel goed geholpen door de gemeente te stimuleren en advies te geven om samen spelen in het nieuwe park mogelijk te maken. Nu het ontwerp klaar is zijn alle betrokkenen trots op en blij met het resultaat!  

Uniek resultaat!

Iedereen is het eens dat met de gebruikte uitgangspunten Zutphen een unieke en toegankelijke samen speelplek krijgt. Deze plek heeft een grote meerwaarde voor alle bewoners in de wijk en stad!

Deze uitgangspunten zijn:

  • Natuurlijk spelen;
  • Spelen vanuit fantasie , wat wil je beleven ?
  • Het 50-70-100 uitgangspunt van de Speeltuinbende voor toegankelijk spelen
  • 70% van de speelaanleidingen is bereikbaar voor ieder kind
  • minimaal 50% van de speelaanleidingen is bespeelbaar voor ieder kind
  • ieder kind is 100% welkom
  • Verschillende groepen gebruikers van het park hebben actief meegedacht bij de ontwerpfase;

Sponsorloop

Op 3 maart is er bij Stichting Judo Zutphen een sponsorloop voor Stichting Spoenk met als afsluiting een spetterend feest in het zwembad!

Help je ons mee om samen spelen te realiseren in Zutphen en omgeving? Geef je op en loop met ons mee! Je kunt al meelopen vanaf 4 jaar. Alle informatie over aanmelden staat op de website van Judo Zutphen: www.stichtingjudozutphen.nl (klik op de download knop).

Ons doel is om deze prachtige muziekbank (als extra kers op de taart voor het park) bij elkaar te lopen. Zodat we straks samen kunnen schommelen in de nieuwe samen speelplek!

Stichting Spoenk

De stichting is opgericht door ouders van kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking of chronische ziekte. Doel is om kinderen mee te laten doen vrijetijdsactiviteiten in hun eigen buurt. Het gaat om kinderen die nu niet kunnen meedoen in hun eigen buurt met sport- en spelactiviteiten. Dit omdat ze bijvoorbeeld niet binnen de G(ehandicapten)teams passen vanwege een complexe zorgvraag.

Ambitie

De wens van de ouders is dat Stichting Spoenk in de toekomst overbodig is, omdat clubs en verenigingen die zich bewegen op het terrein van vrije tijd ook aanbod en oog hebben voor kinderen met een (meervoudige) beperking, hun broertjes, zusjes en ouders. En dat kinderen op alle gebieden van vrijetijdsbesteding (sport-, spel-, beleefactiviteiten) mee kunnen doen in hun eigen buurt!

 

Stichting Spoenk reikt kers op de taart uit aan gemeente Zutphen!

ZUTPHEN, 4 februari 2019

Stichting Spoenk heeft de kers op de taart uitgereikt aan de gemeente Zutphen omdat de gemeente spelen toegankelijk maakt voor kinderen en jongeren met een beperking. En daarmee samen spelen mogelijk maakt!

Peter Kelder van de gemeente Zutphen ontving deze onderscheiding uit handen van kinderen van stichting Spoenk tijdens de inloopmiddag over de inrichting van het nieuwe Ettegerpark in Noorderhaven. In de week van 28 januari wordt er gestart met het grondwerk, de inrichting volgt later dit jaar.

 

Het ontwerp van dit park is gemaakt met hulp van kinderen uit de buurt. Vanuit stichting Spoenk hebben ook kinderen met een beperking en hun ouders meegedacht over hun droomspeeltuin. Dit hebben ze gedaan tijdens een gezamenlijke knutsel- en tekenworkshop. Leerlingen van het Stedelijk Lyceum hebben meegeholpen bij het ontwerpen.

Ontwerper Suzanne van Ginneken heeft deze inspiratie meegenomen in haar plan.

Met als mooi resultaat een unieke natuurlijke samenspeelplek voor Zutphen, met onder andere een  rolstoelhelling. Een inclusief park waar voor alle inwoners wat te beleven is, en waar alle kinderen kunnen ontmoeten, beleven en samenspelen!

 

De uitreiking vond plaats als vervolg op de landelijke Week van de Toegankelijkheidvan afgelopen najaar, de week heeft als thema ‘Vrije Tijd’. Stichting Spoenk, Zorgbelang Gelderland/Utrecht en Leefbaarheidsalliantie Gelderland hebben afgelopen maanden verschillende activiteiten rond toegankelijkheid georganiseerd.

 Over Stichting Spoenk

De stichting is opgericht door ouders van kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking of chronische ziekte. Doel is om kinderen mee te laten doen aan vrijetijdsactiviteiten in hun eigen buurt. Het gaat om kinderen die nu niet kunnen meedoen in hun eigen buurt met sport- en spelactiviteiten. Dit omdat ze bijvoorbeeld niet binnen de G(ehandicapten)teams passen vanwege bijvoorbeeld een complexe zorgvraag.  

Meerdere doelgroepen

Stichting Spoenk heeft ook aandacht voor de broertjes en zusjes die opgroeien met een gezinslid met een ernstige beperking. Ook zijn er ouderbijeenkomsten en worden gezinsactiviteiten georganiseerd. Dit omdat opgroeien met een zorgintensief gezinslid grote impact heeft op de participatie van álle gezinsleden.  

Ambitie

De wens van de ouders is dat Stichting Spoenk in de toekomst overbodig is, omdat clubs en verenigingen die zich bewegen op het terrein van vrije tijd ook aanbod en oog hebben voor kinderen met een (meervoudige) beperking, hun broertjes, zusjes en ouders.  

Lokaal initiatief

Bijzonder aan het initiatief is dat het is opgericht door een groep ouders en volledig draait op vrijwilligers. Daarnaast krijgt Stichting Spoenk steun van lokale ondernemers, sponsoren en diverse maatschappelijke organisaties die zich allemaal inzetten voor een toegankelijke vrijetijdsbesteding.

De sponsoren