Uit onze missie komen de volgende kerndoelen voort:

  1. Stimuleren en (financieel) ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of integratie in de lokale samenleving beogen van kinderen/jongeren met een handicap en of chronische ziekte;
  2. Stimuleren en (financieel) ondersteunen en/of organiseren van initiatieven ten behoeve van lotgenoten bijeenkomsten/activiteiten voor de ouders, broers en zussen van kinderen/jongeren met een handicap en/of chronische ziekte in de lokale samenleving.
  3. Stimuleren en (financieel) ondersteunen en/of organiseren van initiatieven ten behoeve van het gehele gezin van het kind/jongere met een handicap en of chronische ziekte;
  4. Het bewustmaken van de lokale gemeenschap van de behoeften en de mogelijkheden van participatie en integratie van bovenstaande doelgroepen;
  5. Het bevorderen van gelijke kansen;
  6. Het tegengaan van isolement van bovenstaande doelgroepen.