Het bestuur van Stichting Spoenk

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester
Mvr. M. A. Coops     Mvr. I. P. M. Deckers     Dhr. H. van den Broek

 

Benoeming, bezoldiging en aftreden bestuur en directie
Het bestuur bestaat thans uit 3 personen (minimaal 3). Alle bestuursleden zijn vrijwillig verbonden aan Stichting Spoenk en ontvangen geen bezoldiging. De bestuurders zijn benoemd voor een periode van 3 jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarbij een volgens het rooster afgetreden bestuurder hernoembaar is. Het bestuur is juridisch verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Het bestuur vergadert minimaal 3 keer per jaar.