PERSBERICHT   

Lochem/Zutphen, 14 maart 2019

Grote opkomst en bijzondere samenwerking van organisaties uit de regio!

Ruim 350 bezoekers uit de gehele regio Oost, zagen 13 maart op uitnodiging van Gemeente Lochem, ’tBaken, Stichting Welzijn Lochem en ouderorganisaties Stichting 2CU en Stichting Spoenk,de voorstelling ‘Lastige Ouders’ in de schouwburg van Lochem. De indrukwekkende voorstelling nam het publiek mee in de zoektocht van een gezin met een ernstig gehandicapt kind.

Voorstelling Lastige Ouders 

De voorstelling is gebaseerd op de dagboeken van actrice Marike van Weelden. Zij is als moeder van een ernstig verstandelijk gehandicapte zoon ervaringsdeskundige. Samen met theatermaker Pieter Tiddens heeft zij haar dagboeken en verhalen van andere ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag bewerkt tot de voorstelling ‘Lastige Ouders’.

Een zaal vol zorgouders en verwanten, (zorg)professionals, hulpverleners en ambtenaren zagen een zeer persoonlijk en ontroerend verhaal. Mét een goeie dosis humor werd de enorme impact van de zorg voor hun kind, het onbegrip bij professionals en de reacties van de buitenwereld op het gezin, indringend geschetst. Het verhaal werd verteld vanuit het perspectief van de ouders, maar ook de brus (broer of zus van een zorgintensief kind) had in dit verhaal een stem. Midden op het podium stond een groot klimrek, wat een beeld opleverde van ouders die zich hangend en wurgend door het leven worstelen.

Reacties vanuit de zaal

Direct na de voorstelling vond er een nagesprek met spelers en zaal plaats wat een hele mooie inkijk gaf in wat dit stuk bij de kijker teweeg brengt. Zo vertelde een ouder: “Zorgouders moeten vechten voor de rechten van hun kind. Rechten die voor gezonde kinderen vanzelfsprekend zijn.” en zei een van de aanwezige professionals: “Het heeft me diep geraakt, we zijn allemaal een stukje verantwoordelijk.”

De organiserende partijen geven met deze voorstelling de aftrap voor een brede dialoog over zorg en ondersteuning in de regio. Met als uiteindelijk doel minder drempels voor burgers en gezinnen die sterk van zorg afhankelijk zijn. Wethouder Eric-Jan de Haan gaf in zijn welkom woord aan dat het dan soms nodig is om regels wat breder te durven interpreteren. Hij verwees naar de titel van het stuk, Lastige Ouders, voor de spelers een geuzennaam in de betekenis van kritische en mondige ouders die een last met zich meedragen. Hij vroeg zich af of het misschien noodzakelijk is dat ook (zorg)professionals en beslissers wat meer lastig zijn. Voor aanvang van de voorstelling liet ook minister Hugo de Jonge via een videoboodschap weten het gezamenlijke en regionale initiatief voor een dialoog van harte te ondersteunen.

 

Foto: Acteurs en initiatiefnemers van de bijzondere avond in Lochem

Ouderorganisaties

Stichting 2CU richt zich op alle mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB) en hun directe omgeving. Met aandacht en ondersteuning wil 2CU het leven van ZEVMB en hun gezin waar mogelijk verbeteren en de kwaliteit waarborgen. Niet alleen thuis, maar ook in het ziekenhuis, de instellingen of in een initiatief. 

Stichting Spoenk is opgericht door ouders van kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking of chronische ziekte. Doel is om kinderen en hun gezinnen mee te laten doen aan vrijetijdsactiviteiten in hun eigen buurt. Dit omdat opgroeien met een zorgintensief gezinslid grote impact heeft op de participatie van álle gezinsleden.

  

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Sarike de Zoeten (Stichting 2CU) Tel. 06-50664948 of Marriëtte Coops (Stichting Spoenk) Tel. 06 10816071

Bijgevoegd fotomateriaal; ovv bron: Stichting Spoenk/Ronald Verbeek

Beschrijving foto: spelers van de voorstelling Lastige Ouders samen met initiatiefnemers van deze bijzondere avond in Lochem